Læseforståelse

  • Testtype: Læseforståelse (eng:Reading Comprehension)
  • Systemnavn: ReadingComprehensionTest
  • Systemenumeration: 1
  • Senest redigeret: 21-08-2012 kl. 14:51
  • Antal opgaver i alt: 21
  • Rendering: RadioButtonTestRenderer
  • Resultatlagring: RadioButtonTestSaver
  • Vis XML
  • Udgivet 21-08-2012 kl. 02:51 som 1064_Læseforståelse_15.zip - version 15
Preview

Begræns tiden til minutter (kun HELE minutter!)

Udvælg spørgsmål (max. 21)

Vis spørgsmål i tilfældig rækkefølge

Tillad, at testen afbrydes undervejs