Læseforståelse

  • Testtype: Læseforståelse (eng:Reading Comprehension)
  • Systemnavn: ReadingComprehensionTest
  • Systemenumeration: 1
  • Senest redigeret: 11-11-2015 kl. 13:37
  • Antal opgaver i alt: 21
  • Rendering: RadioButtonTestRenderer
  • Resultatlagring: RadioButtonTestSaver
  • Vis XML
  • Udgivet 11-11-2015 kl. 01:37 som 1064_Læseforståelse_22.zip - version 22
Preview

Begræns tiden til minutter (kun HELE minutter!)

Udvælg spørgsmål (max. 21)

Vis spørgsmål i tilfældig rækkefølge

Tillad, at testen afbrydes undervejs