Læseforståelse

  • Testtype: Læseforståelse (eng:Reading Comprehension)
  • Systemnavn: ReadingComprehensionTest
  • Systemenumeration: 1
  • Senest redigeret: 15-06-2016 kl. 14:19
  • Antal opgaver i alt: 21
  • Rendering: RadioButtonTestRenderer
  • Resultatlagring: RadioButtonTestSaver
  • Vis XML
  • Udgivet 15-06-2016 kl. 02:19 som 1064_Læseforståelse_29.zip - version 29
Preview

Begræns tiden til minutter (kun HELE minutter!)

Udvælg spørgsmål (max. 21)

Vis spørgsmål i tilfældig rækkefølge

Tillad, at testen afbrydes undervejs